ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ © 2013. Ειρήνη Ακριτίδου, Παιδίατρος. All Rights Reserved ΕΝΔΟΙΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κάπνισμα Ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη σημασία στην ευαισθητοποήση του παιδιού και στην εκδήλωση ασθματικών κρίσεων θεωρείται ότι είναι ο καπνός του τσιγάρου. Περιέχει βλαπτικά αέρια, όπως ο υδρογονάνθρακάς, μονοξείδιο του άνθρακα, νικοτίνι και διοξείδιο του αζώτου. Το 75% του καπνού ενός τσιγάρου διοχετεύεται στο χώρο και δεν εισπνέεται μόνο από τον καπνιστή αλλά και από τους άλλους που με αυτόν τον τρόπο καθίστανται παθητικοί καπνιστές. Υπολογίζεται ότι ο καπνός που εισπνέει το παιδί των καπνιστών γονέων ισοδυναμεί με ενεργητικό κάπνισμα του παιδιού 60-150 τσιγάρων το χρόνο. Έχει δειχθεί ότι τα παιδιά των καπνιστών γονέων ευαισθητοποιούνται συχνότερα σε κοινά αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος και παρουσιάζουν συχνότερα άσθμα. Θέρμανση Η καύση αερίου, πετρελαίου, κάρβουνου, ξύλου και παραφίνης μέσα στο δωμάτιο πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση ερεθιστικών αερίων (CO, CO2, NO, NO2, SO2, φορμαλδεΰδης, υδρογονάνθρακα). Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αναγκαστικά κάποιο από τα υλικά αυτά πρέπει να αερίζεται ο χώρος επαρκώς. Από τα συστήματα θέρμανσης δε συνιστώνται τα αερόθερμα, γιατί αυξάνουν τον αριθμό των σωματιδίων στον αέρα. Τα ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης και το καλοριφέρ είναι οι καθαρότερες πηγές θερμότητας για τα αλλεργικά άτομα. Όταν χρησιμοποιείται κυκλοφορητής αέρα πρέπει να φέρει κατάλληλα φίλτρα. Προτιμάται η ενδοδαπέδια θέρμανση γιατί δεν ευνοεί την ανάπτυξη ακάρεων της σκόνης του σπιτιού στα χαλιά. Η  υψηλή θερμοκρασία στο δάπεδο ελαττώνει την υγρασία και σε αυτό οφείλεται η μη ανάπτυξη των ακάρεων. Οι υγραντήρες πρέπει να αποφεύγονται γιατί ευνοούν την ανάπτυξη ακάρεων και μηκήτων. Συνιστάται η θερμοκρασία δωματίου κατά τους υγρούς ψυχρούς μήνες να μην υπερβαίνει τους 18-19˚C και η σχετική υγρασία το 45%.